قوانین و مقررات وبسایت فروشگاه ما به شرح زیر می باشد :

قانون برای فروشگاه لازم است و تبعیت از قانون برای هر شخص جزوه الزامات است

به این منظور ابان نیز برای خود مقرراتی را منظور داشته و رعایت و اجرای ان را وظیفه و حق خود و مشتری دانسته است

ما برای شروع کسب و کارها دامنه هایی با نامهای عامیانه را به فروش میرسانیم که در جهت تبلیغ کسب و کارها مسمر ثمر واقع گردند و بتوانند با این نامها برندی زیبا و فروشگاهی معتبر برای مشتریان خود فراهم نمایند

از این رو جهت خرید و نقل و انتقال دامنه های خریداری شده داشتن شناسه نیک ایر و ثبت نام در ای واحد الزامی میباشد nic.ir پس از خرید شناسه فوق را جهت نقل و انتقال دامنه در اختیار ابان قرار داده تا فرایند فوق طی گردد

به شما اطمینان میدهیم اگر مشکلی در فرایند نقل و انتقال ایجاد گردد مبلغ خرید شما را به طور کامل باز میگردانیم

کلیه دامنه ها صفر میباشد 

با تشکر ابان 09108161021